fbpx

Saunumi investorile

Oleme siia kokku koondanud info Saunumi börsiteadete kohta.

Saunum Group AS käive septembris oli 327 100 eurot

Saunum Group AS, Saunum Saunas OÜ ja Saunum Sauna Team OÜ konsolideeritud septembrikuu müügikäive keriste, keriste lisade, sauna sisekliimaseadmete, kerise automaatika ja saunaehituse müügist ulatus 327100 euroni (keriste ja keristelisade müük 221800 eurot, saunaehituse müük 105300 eurot). Täpselt aasta tagasi, 2022.aasta septembris, oli ettevõtte käive 175500 eurot (sh 128200 eurot kerised ja keriste lisad ning 47300 eurot saunaehituse müük).

“Augustis tarnisime kokku 17 erinevasse riiki (muuhulgas nt. Põhja-Ameerika riikidesse, Jaapanise, Austraaliasse). Mitte ühegi eksportturu osakaal müügis ei olnud väga suur ehk müük jaotus riikide vahel võrdlemisi ühtlaselt. Eksport moodustas üle poole Saunumi käibest“ võttis kuu kokku Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal. „Tagasivaates suvele ja kolmandale kvartalile tuleb kindlasti rahul olla. Näeme küll, et saunaäri Euroopas on jätkuvalt raskes ja ebamäärases seisus, ent keerulistele aegadele vaatamata suutsime võrreldes mulluse kolmanda kvartaliga ligi kaks korda kasvada ja kahel suvekuul kolmest ka kasumit teenida“ ütleb Lindal. „Aasta viimane kvartal tuleb Saunumi jaoks töökas, aga väljakutsete rohke. Oktoobri alguses on plaanis ühele poole saada kaks aastat kestnud brändi uuendamise projektiga ning avalikuks teha Saunumi uus kodulehekülg ja e-pood. Saunumil on viimases kvartalis mitu suurt keriste ja saunade tellimust täita eesotsas USA suure keriste tellimusega. Samuti jätkame aktiivselt uue generatsiooni Saunum Spa Session kerise müügiga nii Eestis kui Euroopa riikides. Samal ajal plaanime oktoobris ja novembris ka jõuliselt kulude kärpimist. Nõukogu ootus on ettevõte viimase kvartali vältel kindlasti rahavoopositiivseks juhtida“ lisas Lindal.

Saunum osaleb oma stendiga 24.-27.oktoobril Saksamaal Kölnis toimuval Euroopa ühel suurimal sauna- ja basseinitarvete messil Aquanale.

Lisainfo:

Karoliina Zeier
Saunum Group AS turundusjuht
Email: karoliina.zeier@saunum.com


Saunum Group AS 2023. majandusaasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Ettevõttest

Saunum Group AS (edaspidi Saunum) on Eesti ettevõte, mis arendab maailmas ainulaadseid patenteeritud tehnoloogiaga sauna sisekliima seadmeid ja keriseid. Saunumiga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad 100%-line tütarettevõte Saunum Saunas OÜ, mille põhitegevusalaks on Saunumi kaubamärgi keriste ja sisekliimaseadmete tootmine ja turustamine, Ameerikasse ning Kanadasse Saunumi tooteid eksportiv 100%-line tütarettevõte Saunum Saunas North America OÜ, saunade projekteerimise ja ehitamisega tegelev Saunum Sauna Team OÜ ning insener-tehnilisi teenuseid pakkuv Protoskoop OÜ.

Tegevuskeskkond

Erinevatel olulistel Euroopa saunaturgudel on toimunud mitmeid kvartaleid järjest langus, mistõttu on arusaadav ja loogiline, et kõikuvus Euroopa saunaturul on jätkuv. Saunade ja keriste klientide otsused on mõjutatud ebakindlusest, mida põhjustavad kõrge inflatsioon, võrdlemisi kõrged energiahinnad ning tarbijate reaaltasude vähenemine.

Hetkel on kõige parimini kasvavad turud Põhja-Ameerikas, kus viimaste andmete kohaselt on majandus jätkuvas kasvus. Saunasektori kasvukiirus on küll pisut pidurdunud, ent võrreldes Euroopa saunaturuga on tegemist siiski jätkuvalt jõudsalt kasvava turuga.

Ka Aasias ja Okeaanias on erinevad saunaturud kasvuteel. Positiivset tuge kasvule pakuvad soodsad logistikakulud. Tegur, mida aga lähitulevikus teatavaks riskiks saab pidada, on võrdlemisi tugev euro kurss.

Tarneahela probleeme Saunum hetkel ette ei näe, seda enam, et Hiinast ja teistest Aasia riikidest seadmetesse komponente enam ei tarnita. Kõik koostekomponendid on tarnitud Euroopa ettevõtete poolt.

Kui mullu olid suurimateks väljakutseteks metalli- ja tootmishindade olulised kõikumised, siis hetkel võib täheldada teatavat stabiliseerumist nii metalli kui tööjõukulude vallas.
2023 esimene poolaasta

2023. aasta esimese kuue kuu jooksul jätkas Saunum enda müügivõrgustiku kasvatamist, sõlmides olulisi edasimüügilepingud Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Austraalias. Tänaseks on Saunumi tooted müügil 28 riigis.

Tootearenduses sai valmis üle aasta arenduses olnud leiliruumisisene keriseautomaatika ”Saunum Leil Plus” ning automaatne leiliviskamise süsteem „Saunum Autoleil.“ Lisaks keriseautomaatikale on lõpusirgele jõudnud ka uue põlvkonna „Saunum Spa Session“ kerise arendamine koostöös EASi ja Kredexi Ühendasutusega.

Kasvu finantseerimiseks emiteeris Saunum 144 196 uut aktsiat, mis võeti täiendavalt avalikult kauplemisele Nasdaq Baltic alternatiivturul First North. Täiendava kapitali kaasamise kulu oli ca 45 tuh eurot. Lisaks soetas Saunum Group AS aktsionäride üldkoosoleku otsusega 100% osaluse arendusettevõttes Protoskoop OÜ.

2023. aasta esimesel poolaastal oli Saunumi konsolideeritud käive 1 936,9 tuh eurot ja see kasvas 2022. esimese poolaastaga võrreldes ligi 87% (2022 I pa: 1 036,3 tuh). Käibe kasvu on enim mõjutanud müügitegevuse alustamine mitmetel eksportturgudel ning ka Eesti müügid.

2023. aasta esimese poolaasta konsolideeritud puhaskahjum on 501,8 tuh eurot (2022 I pa: 690,3 tuh). 2023. aasta esimese poolaasta kahjumi suurus oli võrdlemisi ootuspärane. Esimesse kvartalisse jäid suuremad kulutused seoses USA ja Kanada turule sisenemisega ning Austraalia turul äri laiendamisega. Lisaks toimus hulgaliselt tegevusi rebrandigu projektiga seoses, mille lõpptähtajaks on planeeritud kolmanda kvartali lõpp. Lisaks jäi sellesse ajaperioodi ka mai- ja juunikuu koondamistasude väljamaksmine. Teises kvartalis juhatuse ja nõukogu otsustatud kulude kokkuhoiust ja 1. juulist 2023. aastal seadmete hinnatõusust tulenev võit kajastub peamiselt 2023. aasta teises pooles. Aasta alguses sisendhinnad ja palgad küll tõusid, kuid teises kvartalis võis täheldada stabiliseerumist nii palgasurves kui tootmishindades. Töötame ja liigume jõudsalt selle poole, et ettevõte jääks aasta lõpuks vähemalt 1 euroga kasumisse.

2023. juuni 2023 seisuga on konsolideerimisgrupis 33 töötajat, 1 juhatuse liige ja 5 nõukogu liiget. Keskmine töötajate arv oli 2023. aasta esimeses pooles 35 (2022 I pa: 21). Saunumi tööjõu kulu oli 1 003,7 tuh eurot (2022 I pa: 661,4 tuh) sh 51 tuh eurot (2022 I pa: 32 tuh) optsioonikulu. Saunum konsolideerimisgrupp investeeris aruandeperioodil 1,1 tuh eurot materiaalsesse põhivarasse (2022 I pa: 59,3 tuh) ja 419,8 tuh eurot immateriaalsesse põhivarasse (2022 I pa: 389,3 tuh).

Materiaalse põhivara investeering läks tööriistade soetamisse. Immateriaalse põhivara objektideks olid ettevõtte toodete arenduskulud ning lisainvesteeringud.

2023. aasta teine poolaasta

2023. aasta teisel poolaastal jätkab Saunum erinevatel olulistel eksportturgudel kanna kinnitamisega – erilises fookuses on Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Skandinaavia. Tootearenduse poole pealt jõuab lõpule uue generatsiooni Saunum Spa Session kerise turule toomine. Kolmanda kvartali alguses alustati Spa Session kerise tootmisega.

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

Lisainfo:

Henri Lindal
Juhatuse liige
Saunum Group AS
+372 55 560 153
henri.lindal@saunum.com

Saunum Group AS käive augustis oli 341 200 eurot

Saunum Group AS, Saunum Saunas OÜ ja Saunum Sauna Team OÜ konsolideeritud augustikuu müügikäive keriste, keriste lisade, sauna sisekliimaseadmete, kerise automaatika ja saunaehituse müügist ulatus 341 200 euroni (keriste ja keristelisade müük 269 100 eurot, saunaehituse müük 72 100 eurot). Täpselt aasta tagasi, 2022.aasta augustis, oli ettevõtte käive 168 200 eurot (sh 126 200 eurot kerised ja keriste lisad ning 42 000 eurot saunaehituse müük).

“Augustis tarnisime kokku 16 erinevasse riiki. Eksport moodustas taaskord üle poole Saunumi käibest“ võttis kuu kokku Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal. “Suvekuud on saunaäris üldiselt vaiksem aeg, samas oleme kõikidel suvekuudel suutnud varasemast aastast oluliselt parema müügitulemuse saavutada, mis teeb mõistagi head meelt. Samas jääb natuke kripeldama asjaolu, et meie uue kerise eelmüük veel augustis sisuliselt alata ei saanud. Saame esimese suurema partii keriseid kätte septembri alguses, mistõttu augustisse planeeritud uute keriste müük lükkub kuu võrra edasi“ ütles Lindal. „On näha, et Euroopa turgudel on saunasektoris taastumine jätkuvalt visa. Seevastu Põhja-Ameerika, Aasia ja Austraalia turgudel näeme lähitulevikus märkimisväärset kasvupotentsiaali. Septembris on plaanis sertifitseerida USA ja Kanada turgudele Saunumi 12kw ja 15kw kerised, mis on täna Saunumi Põhja-Ameerika portfooliost puudu. Testid on läinud igal juhul edukalt“ lisas Lindal.

31.augustil, käesoleval aastal, lõppeb Saunumi ning EASi ja Kredexi Ühendasutuse projekt, mille raames pidi valmima Saunum Spa Session keris. Keris on valmis ning alates 8.septembrist ka ametlikult klientidele saadaval.

Lisainfo:

Karoliina Zeier
Saunum Group AS turundusjuht
Email: karoliina.zeier@saunum.com

Saunum Group AS käive juulis oli 322 600 eurot
Saunum Group AS, Saunum Saunas OÜ ja Saunum Sauna Team OÜ konsolideeritud juulikuu müügikäive keriste, keriste lisade, sauna sisekliimaseadmete, kerise automaatika ja saunaehituse müügist ulatus 322 600 euroni (keriste ja keristelisade müük 244 900 eurot, saunaehituse müük 77 700 eurot). Täpselt aasta tagasi, 2022.aasta juulis, oli ettevõtte käive 138 900 eurot.

“Juulis suurem osa Saunumi meeskonnast puhkas ja laadis akusid. Peamiselt töötasime Spa Session kerise tootmise juurutamisega” võttis kuu kokku Saunum Group ASi juhatuse liige Henri Lindal.

“Augustis alustame partneritele uute Saunum Spa Session ja Saunum Luxury keriste väljastamist, mistõttu on augustis tööd palju ehk taastub tavapärane töörütm. Algavad kuud on sarnaselt keriste ärile tellimustega täidetud ka sauna ehituses. Ootame tugevat augustikuud, aga ka septembri müüki” ütles Lindal. „Augustis teeme viimaseid ettevalmistusi uue kodulehe, uute tootepakendite ja turundusmaterjalide ettevalmistamisega, et viia lõpule 1,5 aastat tagasi alguse saanud Saunumi brändi uuendamise projekt“ lisas Lindal.

Lisainfo:

Karoliina Zeier
Saunum Group AS turundusjuht
Email: karoliina.zeier@saunum.com

Saunum Group AS käive juunis oli 319 400 eurot
Saunum Group AS, Saunum Saunas OÜ ja Saunum Sauna Team OÜ konsolideeritud juunikuu müügikäive keriste, keriste lisade, sauna sisekliimaseadmete, kerise automaatika ja saunaehituse müügist ulatus 319 400 euroni (keriste ja keristelisade müük 221 000 eurot, saunaehituse müük 98 400 eurot). Täpselt aasta tagasi, 2022.aasta juunis, oli ettevõtte käive 203 000 eurot (183 400 kerised ja keriselisad ning 19 600 saunaehitus).

”Müügitulemustega võime suures plaanis rahule jääda. Kuu viimasel nädalal jäime hätta koostetehastelt kauba kätte saamise ja väljastamisega, mistõttu jäi Saunumil napilt puudu ületamaks esimese poolaasta müügieesmärki, milleks oli 2 miljonit eurot käivet. Teisalt, saame rahul olla, et mullune aastakäive saab juuli lõpuga kindlasti tehtud ning tugev sügis seisab ees” ütles Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal. ”Juunis eksportis Saunum kokku 12 erinevale välisturule ning ekspordi osakaal kogumüügis ületas taas 60% piiri” lisas Lindal.

Juulis saame kätte esimese partii nii Luxury keriseid kui ka Spa Session keriseid, mis kõik ka kohe edasimüüjatele välja saadetakse. Kuna esimesed partiid Saunum Pro Experience keriseid ja Autoleil leiliviskamisseadmeid müüdi läbi 1 kuuga, siis toodetakse ka neid seadmeid juulis juurde. Juuli ja augusti kuu on saunaturul üldiselt vaiksed kuud. Samas, võttes arvesse, et juunikuised tellimusi jäi väljastamata nii keriste kui valmissaunade poole peal ning tellimusi on ees, siis suudab Saunum võrreldes varasemate aastatega kindlasti teha märksa tugevamad suvekuud. Lisaks, kärpimine ja optimeerimine jätkub ka kolmandas kvartalis. Eesmärk on jätkuvalt aasta lõpuks kasumisse jõuda” võttis Lindal ka kolmanda kvartali plaanid kokku.

Saunum on kolme töötava saunaga väljas 7-9.juulil Äripäeva korraldataval Investeerimisfestivalil, kus lisaks Saunumi funktsiooni järele proovimisele saab kolme päeva jooksul Saunumi seadmete ja ettevõtte plaanide kohta küsida nii ettevõtte arendus- ja müügispetsialistidelt kui juhatuse liikmelt.

Lisainfo:

Karoliina Zeier
Saunum Group AS turundusjuht
Email: karoliina.zeier@saunum.com

Saunum Group AS käive mais oli 400 500 eurot
Saunum Group AS, Saunum Saunas OÜ ja Saunum Sauna Team OÜ konsolideeritud maikuu müügikäive keriste, keriste lisade, sauna sisekliimaseadmete, kerise automaatika ja saunaehituse müügist ulatus 400 500 euroni (keriste ja keristelisade müük 344 600 eurot, saunaehituse müük 55 900 eurot). Täpselt aasta tagasi, 2022.aasta mais, oli ettevõtte käive 139 400 eurot (90 200 kerised ja keriselisad ning 49 200 saunaehitus).

”Mai kuu tulemusega saame üldplaanis rahul olla, sest kasvasime mullusega võrreldes ligi kolm korda. Keriste ja keriste lisade müük oli plaanipärane, samas saunaehituse müük jäi natukene plaanitule alla. Saunaehituses oleme tegelenud klientide spetsiifiliste soovide lahendamisega, ent järgnevateks kuudeks on tarneplaanid paigas ja liigume jõuliselt edasi” ütles Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal.”On hea meel tõdeda, et ekspordi osakaal kogumüügis on jõudnud juba 80% juurde ning mai kuus tarnisime kokku 12 erinevasse riiki” lisas Lindal.”Ka arendusosakonnast on tulnud häid uudiseid. Mai kuus saatsime välja esimese partii Saunum Autoleil automaatsied leiliviskamise seadmeid ning juunis jõuavad klientideni meie uued Saunum Luxury kerised. Alustasime kahe kerise UL standardile sertifitseerimise protsessi ning Saunum Spa Session kerise tootmiseks ettevalmistamine käib täistuuridel” võttis Lindal arendusosakonna töö kokku.

Saunum Group AS nõukogu ja juhatuse ühiskoosolekul otsustati, et 1. juulist 2023.aastal tõstab Saunum keriste, keriste lisade ja automaatika hindu edasimüüjatele 25-30% ning valmissaunadele 15-20%. Lisaks, teisel poolaastal kärbitakse konsolideerimisgrupi ettevõtetes kulusid kuni 30%.
Lisainfo:

Alice Roosipuu
Saunum Group AS turundusijuht
alice.roosipuu@saunum.com

Saunum Group AS-i täiendavate aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi juhatuse 31. mai 2023. a. otsusele võetakse Saunum Group AS-i täiendavalt emiteeritud 144 196 aktsiat kauplemisele Nasdaq Balti alternatiivturule First North.

Saunum Group AS-i ülalnimetatud aktsiate esimeseks kauplemispäevaks on neljapäev, 01. juuni 2023. a. või sellele lähedane järgnev kuupäev.

Seega kaubeldakse alates 01. juunist või sellele lähedasest kuupäevast nimetuse SAUNA all kokku 1 369 196 Saunum Group AS-i aktsiaga (ISIN: EE3100019753).

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

Saunum Group AS avaliku pakkumise tulemused ja uute aktsiate jaotus

17. mail 2023 kell 16.00 lõppes Saunum Group AS-i aktsiate täiendav avalik pakkumine. Avalikult pakuti kuni 140 000 aktsiat, Saunum Group AS jättis endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 70 000 aktsia võrra, kokku kuni 210 000 aktsiani.

Eesti investoritele suunatud pakkumise käigus esitas märkimiskorralduse 507 investorit, kokku märgiti 144196 aktsiat 1 139 148 euro eest.

Saunum Group AS otsustas kasutada osaliselt suurendamisvõimalust ja anda välja 144 196 uut aktsiat. Uued aktsiad jaotatakse pakkumises osalenud investoritele vastavalt nende poolt esitatud märkimiskorraldustele.

„Eesti jaeinvestorite huvi märkimise vastu oli tagasihoidlikum, kuid mitmed strateegilised partnerid näitasid meie vastu kõrgendatud huvi, tänu millele saime pakkumise miinimumeesmärgi ületatud. Arvestades üldist ebakindlust aktsiaturgudel oleme tulemustega rahul“ kommenteeris Saunum Group AS-i nõukogu esimees ja Saunumi idee autor Andrus Vare.

Pakkumise käigus märkisid Saunum Group AS-i aktsiaid mitmed Saunum Group AS-i partnerid. Muuhulgas jõuti kokkuleppele tulevikuinvesteeringu osas Soome edasimüüjaga, kes plaanib lisaks juba märgitud aktsiatele hiljemalt käesoleva aasta detsembris omandada Saunum Group AS-i nõukogu liikmetelt Lauri Paeveerilt ja Lauri Meidlalt kokku 23 816 aktsiat hinnaga 8,4 eurot aktsia kohta. Mõlemad nõukogu liikmed loovutavad müügist laekuva raha vabatahtlikult Saunum Group AS-i toetamaks ühingu edasist arengut.

Pakkumisest saadavat tulu, ligi 1 139 148 eurot, plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks, turundus- ja müügitegevuse arendamiseks ja laiendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksportturgudel.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 22. mail 2023 või sellele lähedasel kuupäeval. Uued aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North, esimeseks kauplemispäevaks on 1. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev.

Lisainfo:

Henri Lindal
Juhatuse liige
Saunum Group AS
+372 55 560 153
henri.lindal@saunum.com

Saunum Group AS-i täiendavate aktsiate avaliku pakkumise kordusteade ning pakkumisperioodi pikendamine
Saunum Group AS tuletab meelde, et käimas on Saunum Group AS-i täiendavate aktsiate avalik pakkumine, millest Saunum Group AS teatas 28. aprillil 2023 sellekohase börsiteate avaldamisega. Saunum Group AS on otsustanud, tulles vastu Saunumiga ühendust võtnud investoritele, pikendada pakkumisperioodi kuni 17. maini 2023. Eeltoodust tulenevalt on Saunum Group AS-i aktsiate täiendava avaliku pakkumise uus pakkumisperiood 28. aprill 2023 kuni 17. mai 2023 kell 16:00 (Eesti aja järgi).

Pakkumise aluseks on Saunum Group AS-i poolt koostatud pakkumisdokument, mis on kättesaadav Saunum Group AS-i kodulehel https://saunum.com/et/pakkumine-2023/. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti.

Avalikult pakutakse 140 000 aktsiat, Saunum Group AS jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 70 000 aktsia võrra, kokku kuni 210 000 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 1 106 000  kuni 1 659 000 eurot, plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks, turundus- ja müügitegevuse arendamiseks ja laiendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksportturgudel.

Pakkumine on suunatud investorile Eestis. Saunum Group AS esitab taotluse pakkumise käigus emiteeritavate uute aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algas 28. aprillil 2023 kell 10.00 ning lõppeb 17. mail 2023 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 7,90 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 7,80 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Saunum Group AS-il on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.

OLULISED UUENDATUD KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

  1. aprill 2023 – Algas pakkumisperiood
  2. mai 2023 – Pakkumisperioodi lõpp
  3. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev – Saunum Group AS avaldab pakkumise tulemused
  4. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev – Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja aktsiate eest tasumine
  5. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev – Uute aktsiatega kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil

Lisainfo:

Henri Lindal
Juhatuse liige
Saunum Group AS
+372 55 560 153
henri.lindal@saunum.com

2.05.23 Saunum Group AS aprillikuu käive oli 301 600 eurot
Saunum Group AS, Saunum Saunas OÜ, Saunum Saunas North America OÜ ja Saunum Sauna Team OÜ konsolideeritud aprillikuu müük keriste, keriste lisade, sauna sisekliimaseadmete, kerise automaatika ja saunaehitusest ulatus 301 600 euroni (keriste ja keristelisade müük oli 200 200 eurot, saunaehituse müük 101 400 eurot). Täpselt aasta tagasi, 2022.aasta aprillis, oli ettevõtte käive 208 900 eurot (181 500 kerised ja keriselisad ning 27 400 saunaehitus).
”Aprillikuu müügiga oleme üldjoontes rahul. Aprilli planeeritud Kanada tellimuse välja saatmine lükkus mai algusesse, mistõttu rekordkuu jäi tegemata. Siiski on positiivne, et oleme saavutanud teatava stabiilsuse, mille pealt on hea edasi minna” võttis kuu kokku Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal. ”Mai jooksul saame hakata aktiivselt müüma ka kõiki aprillis tutvustatud uusi keriseid ja automaatikalisasid (Saunum Luxury ja Pro Experience kerised, Leil 1.1 Plus automaatika, Autoleil). Edasimüüjate seas on uute toodetega seoses mõnus elevus ning oleme saanud juba ka eeltellimusi, mistõttu mai kuule vaatame vastu positiivselt. Saunum Spa Session kerisele alustame edasimüüjatelt eeltellimuste võtmisega juunis. Senine klientide ja edasimüüjate tagasiside Saunumi uue generatsiooni kerisele on kindlasti paljulubav” lisas Lindal. Kuni 12. maini 2023. a. toimub Saunum Group AS täiendav kapitali kaasamine First North kauplemisplatvormilt. Pakkumine sulgub reedel, 12.mail 2023. a. kell 16.00.

Lisainfo:

Alice Roosipuu
Saunum Group AS turundusjuht
alice.roosipuu@saunum.com

28.04.23 Saunum Group AS-i aktsiate täiendava avaliku pakkumise teade

Saunum Group AS (registrikood 12765742, edaspidi Saunum) korraldab oma aktsiate täiendava avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Saunumi poolt koostatud pakkumise dokument, mis on kättesaadav Saunumi kodulehel (https://saunum.com/et/pakkumine-2023/). Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 5 miljoni euro üheaastase ajavahemiku jooksul, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti. Avalikult pakutakse kuni 140 000 aktsiat, Saunum jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 70 000 aktsia võrra, kokku kuni 210 000 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 1 106 000  kuni 1 659 000 eurot, plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks, turundus- ja müügitegevuse arendamiseks ja laiendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksportturgudel. Pakkumine korraldatakse üksnes Eestis ja on suunatud Eesti investoritele. Saunum esitab taotluse pakkumise käigus emiteeritavate uute aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North. Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest: Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 28. aprillil 2023 kell 10.00 ning lõppeb 12. mail 2023 kell 16.00 (Eesti aja järgi). Pakutava aktsia hind on 7,90 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 7,80 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid. Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga. Saunumil on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

28. aprill 2023 – Algab pakkumisperiood

12. mai 2023 – Pakkumisperioodi lõpp

15. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev – Saunum avaldab pakkumise tulemused

17. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev – Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja aktsiate eest tasumine

29. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev – Uute aktsiatega kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil 

Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]

Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]

Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]

Väärtpaber: SAUNUM GROUP AKTSIA täiendav 4

ISIN-kood: EE3804019752

Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]

Hind (ühe aktsia kohta): 7,90 eurot

Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta] Vastaspool: Saunum Group AS

Vastaspoole väärtpaberikonto: 99109374703

Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank

Tehingu väärtuspäev: 17.05.2023

Tehingu liik: ost

Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Lisainfo:
Henri Lindal
Juhatuse liige
+372 55 560 153
henri.lindal@saunum.com

27.04.23 Saunum Group AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

27. aprillil 2023 toimus Radisson Collection Hotel Tallinn konverentsiruumis Berliin aadressil Rävala pst. 3, 10143 Tallinn, Eesti, Saunum Group AS-i (edaspidi nimetatud ka kui Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta avaldati 4. aprillil 2023 börsi infosüsteemis(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcedb2eaa70eb27dc4eb001b5e33d2050&lang=et&src=listed) ja Saunum Group AS-i veebilehel (https://saunum.com/et/teated/) ning 5. aprillil 2023 ajalehes „Postimees“. Koosolek algas kell 12.00 ja lõppes kell 13.30 Koosolekul osales 19 Saunum Group AS-i aktsionäri, kelle häältega oli esindatud kokku 826 076 häält, s.o 67,43 % kõigist aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.Vaata millised otsused võeti korralisel üldkoosolekul vastu: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb00e72ed1ba2a99088458f3feaa1be3f&lang=et&src=listed

Lisainfo:
Henri Lindal
Juhatuse liige
+372 55 560 153
henri.lindal@saunum.com

23.04.23 Saunum Group AS aktsionäride korralise üldkoosoleku osas esitatud otsuse eelnõud

Saunum Group AS-i juhatus on kokku kutsunud Saunum Group AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku 27. aprillil 2023 algusega kell 12:00 aadressil Radisson Collection Hotel Tallinn, Rävala pst 3, 10143 Tallinn, konverentsiruum Berliin. Kooskõlas äriseadustiku § 2931 lõikega 4 esitasid Saunum Group AS-i aktsionärid Andrus Vare (isikukood 37104136528), Lauri Meidla (isikukood 38009066011) ja Lauri Paeveer (isikukood 38303100278) Saunum Group AS-i juhatusele otsuste eelnõud üldkoosoleku päevakorrapunktide nr 7 ja 8 kohta. Andrus Vare, Lauri Meidla ja Lauri Paeveeru poolt esitatud täiendavad otsuste eelnõud on kättesaadavad Saunumi kodulehelt (https://saunum.com/et/uldkoosolekud/).

Lisainfo:
Henri Lindal
Juhatuse liige
+372 55 560 153
henri.lindal@saunum.com

17.04.23 Saunum tuleb sügisel turule uue generatsiooni kerisega

EAS ja Kredexi ühendasutuse toel tänaseks üle aasta arendamises olnud uue generatsiooni keris on valmis ning alanud on ettevalmistused kerise turule toomiseks. Seadmes on kasutatud tehnoloogiaid ja lahendusi kõikidest neljast Saunumi patendist (sh kaks registreeritud patenti). Kokku on uue kerise arendusse investeeritud üle 20 000 töötunni. „Usume, et tegemist on kõige parema kerisega, mis eales loodud. Saunum Saunas OÜ peakonstruktor Meelis Undi juhitud meeskond on valmis saanud tehniliselt ja funktsionaalselt suurepärase seadmega“ ütles Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal. „Uue seadme arendamise lähteülesandeid oli algusest peale neli: 1) kaotada ära õhulõõr, samas säilitades hinnatud Saunumi õhusegamise funktsioon; 2) luua seade, mis on mugav paigaldada ja kasutada; 3) arendada keris, kus kerise juhtautomaatika on seadme sees;  4) luua seade, mis on igas mõttes ohutu ning mida on USA ja Euroopa sauna elektrikeriste standardite kohaselt kiiresti võimalik sertifitseerida. Minu hinnangul on kõik need eesmärgid kas täidetud või täitmiseks eeldused loodud“ lisas Lindal. „Sertifitseerimisega tehakse algust mai kuus ning Euroopa turgudele esimene partii toodetakse juba eeloleval suvel. Põhja-Ameerika jaoks loodame valmis olla samuti veel sel aastal“ võttis Lindal lähiaja plaanid lühidalt kokku.  Uue kerise tootesarja nimeks saab Saunum Session series. Esmalt turule toodava kerise nimi on Saunum Spa Session. Uue kerisega saavad investorid ja huvilised tutvuda alloleval lingil https://www.youtube.com/watch?v=3b1zYftBg6U

Lisainfo:
Alice Roosipuu
Saunum Group AS turundusjuht
+372 5127509
alice.roosipuu@saunum.com

04.04.23 (3) Saunum Group AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Saunum Group AS-i (registrikood 12765742, edaspidi ka Saunum või Aktsiaselts) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 27.04.2023 algusega kell 12.00. Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Collection Hotel Tallinn, Rävala pst. 3, 10143 Tallinn, konverentsiruum Berliin. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 27.04.2023 kell 11.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõppeb kell 12.00. Palume aktsionäridel saabuda aegsasti, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 20.04.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. *** Saunumi nõukogu 03. aprilli 2023 otsuse kohaselt on korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekute ja otsuste eelnõudega alljärgnev: 1. Juhatuse ülevaade Saunum Group AS-i tegevusest Juhatus annab ülevaate Saunumi tegevusest. Päevakorrapunkt on informatiivne. 2. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: Kinnitada Saunum Group AS-i 2022. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul (Lisa 1). 3. Kahjumi katmine Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: Suunata aruandeaasta kahjum summas 1 625 259 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt (Lisa 2). 4. Põhikirja muutmine Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: 1) Tulenevalt asjaolust, et Aktsiaseltsi uueks aadressiks on Suur-Paala 19, 11415 Tallinn, muuta põhikirja punkti 1.2 ja sõnastada see järgmiselt: „Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Harju maakond.“. 2) Muuta põhikirja punkti 7.1 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: „Aktsiaseltsi nõukogus on kolm (3) kuni seitse (7) liiget.” 3) Kinnitada põhikirja uus redaktsioon (Lisa 3). 5. Nõukogu liikmete valimine Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: Määrata Saunumi nõukogu liikmete arvuks viis ning valida alates käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest Saunumi täiendavateks nõukogu liikmeteks Siim Lepisk (isikukood 38301022727) ja Thomas Hafner (Šveitsi isikukood 756.0281.4228.21). 6. Audiitori määramine Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: Määrata Saunumi audiitoriks perioodiks 2023-2025 Audit & Consult OÜ (registrikood 11505111). Volitada Saunumi juhatuse liiget Henri Lindal’i sõlmima Audit & Consult OÜ-ga audiitorteenuse osutamise leping. Henri Lindal’il on õigus määrata audiitorteenuse osutamise lepingu tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Saunumi huve. 7. Aktsiakapitali suurendamine Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: Suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 122 500 eurolt 3235 euro võrra 125 735 euroni alljärgnevalt: 7.1. lasta välja 25233 uut aktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,10 eurot, mille märkimise ainuõigus on Märt Pikkani’l (isikukood 38001030012). Märt Pikkani märgib uued aktsiad, tasudes nende eest mitterahalise sissemaksega summas 25233 eurot, millest 2523,3 eurot on uute aktsiate nimiväärtus ja 22709,7 eurot on ülekurss. Mitterahalise sissemakse esemeks on Märt Pikkani’le kuuluv Protoskoop OÜ (registrikood 14051171) osa nimiväärtusega 1 950 eurot, mille väärtus on 25235 eurot; 7.2. lasta välja 5823 uut aktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,10 eurot, mille märkimise ainuõigus on Martti Rand’il (isikukood 38303160025). Martti Rand märgib uued aktsiad, tasudes nende eest mitterahalise sissemaksega summas 5823 eurot, millest 582,3 eurot on uute aktsiate nimiväärtus ja 5240,7 eurot on ülekurss. Mitterahalise sissemakse esemeks on Martti Rand’ile kuuluv Protoskoop OÜ (registrikood 14051171) osa nimiväärtusega 450 eurot, mille väärtus on 5823 eurot; 7.3. lasta välja 1294 uut aktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,10 eurot, mille märkimise ainuõigus on Madis Siht’il (isikukood 39507130294). Madis Siht märgib uued aktsiad, tasudes nende eest mitterahalise sissemaksega summas 1294 eurot, millest 129,4 eurot on uute aktsiate nimiväärtus ja 1164,6 eurot on ülekurss. Mitterahalise sissemakse esemeks on Madis Siht’ile kuuluv Protoskoop OÜ (registrikood 14051171) osa nimiväärtusega 100 eurot, mille väärtus on 1294 eurot. Aktsiad loetakse märgituks alates mitterahalise sissemakse esemeteks olevate Protoskoop OÜ osade Aktsiaseltsile üleandmisest. Punktides 7.1 – 7.3 märgitud aktsiate märkijad kohustuvad aktsiad märkima ja andma endile kuuluvad Protoskoop OÜ osad Aktsiaseltsile üle hiljemalt 17.mai 2023. Aktsiaseltsi olemasolevate aktsionäride aktsiate märkimise eesõigus on välistatud. Mitterahalise sissemakse esemete väärtust hindab Aktsiaseltsi juhatus ning väärtuse hindamist kontrollib audiitor. Pärast aktsiakapitali suurendamise kande tegemist äriregistris on Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 125 735 eurot. 8. Aktsiakapitali tingimuslik suurendamine seoses aktsiate avaliku pakkumise ja aktsiate kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna börsi poolt opereeritaval mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: 1) Seoses Aktsiaseltsi aktsiate plaanitud avaliku pakkumisega, mille läbiviimiseks koostab juhatus pakkumisdokumendi, kus nähakse ette pakkumise täiendavad tingimused, suurendada tingimuslikult Aktsiaseltsi aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 3512. 2) Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendatakse tingimuslikult 122 500 eurolt 143 500 euroni, st 21 000 euro võrra. Aktsiaseltsi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on 143 500 eurot. Kui pärast tingimusliku aktsiakapitali suuruse registreerimist kantakse registrisse ülal punktis 7 ette nähtud aktsiakapitali suurendamine 3235 euro võrra, loetakse aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks 146 735 eurot. Kui tingimuslik aktsiakapitali suurus kantakse registrisse pärast ülal punktis 7 ette nähtud aktsiakapitali suurendamise registrisse kandmist, loetakse, et aktsionärid on käesoleva otsusega otsustanud suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali tingimuslikult 125 735 eurolt 146 735 euroni, st 21 000 euro võrra. Aktsiaseltsi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on sellisel juhul 146 735 eurot. 3) Aktsiaseltsi juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § 3512 lõikega 2 õigus lasta välja kuni 140 000 uut lihtaktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,10 eurot. Aktsiaseltsi aktsionärid volitavad Aktsiaseltsi juhatust määrama ja täpsustama väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel, arvestades aktsiate avaliku pakkumise tulemusi ning aktsiate pakkumise tingimusi määravas Aktsiaseltsi pakkumisdokumendis sätestatut. 4) Aktsiaseltsi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise käigus väljalastavate Aktsiaseltsi aktsiate märkimiseks õigustatud isikuteks on jaeinvestorid ja institutsionaalsed investorid Eesti Vabariigis, kellele pakutakse Aktsiaseltsi aktsiaid avaliku pakkumise raames Aktsiaseltsi pakkumisdokumendis sätestatud tingimustel. Aktsiaseltsi olemasolevate aktsionäride aktsiate märkimise eesõigus on välistatud, neil on õigus märkida aktsiaid samadel alustel teiste investoritega. 5) Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 0,10 eurot ning ülekurssi vahemik 7,10 – 9,10 eurot, lõpliku ülekursi suuruse viidatud vahemiku piires määrab Aktsiaseltsi nõukogu hiljemalt märkimisperioodi alguseks. Aktsiaseltsi aktsia kauplemishinna muutumisel Nasdaq Tallinna börsi poolt opereeritaval mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North enam kui 10% käesoleva teate börsiteatena avalikustamise hetkest kuni uute aktsiate märkimisperioodi alguspäevale eelneva börsipäeva lõpuni on nõukogul õigus määrata ülekurss, mis erineb eeltoodud vahemikust maksimaalselt 10% võrra või pakkumine tühistada; 6) Aktsiate märkimine ja uute aktsiate eest tasumine toimub vahemikus 28.04.2023 kella 10.00-st kuni 12.05.2023 kella 16.00-ni. Aktsiaseltsi juhatus võib vajadusel nimetatud perioodi pikendada või lühendada ning muuta sellest tulenevaid kuupäevi. Aktsiate märkimise, tasumise ja arvelduse täpsem kord määratakse enne pakkumise algust avaldatavas Aktsiaseltsi pakkumisdokumendis, millega sätestatakse ühtlasi aktsiate avaliku pakkumise täpsed tingimused. 7) Aktsiate üle- või alamärkimise korral otsustab Aktsiaseltsi nõukogu aktsiate jaotuse aktsiaid märkinud investorite vahel. Alamärkimise korral on Aktsiaseltsi nõukogul õigus pakkumine tühistada või emiteerida uusi aktsiaid nõukogu poolt määratud mahus. 8) Uued aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 2023. majandusaasta eest. 9) Esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinn AS-i poolt opereeritavale alternatiivturule First North ning anda Aktsiaseltsi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks. ———————————– Täiendav informatsioon: Üldkoosolekuga seotud dokumendid, sh Saunumi 2022. majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande (Lisa 1), kahjumi katmise ettepaneku (Lisa 2), põhikirja uue redaktsiooni (Lisa 3) ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmetega saab tutvuda Saunumi kodulehel www.saunum.com. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: henri.lindal@saunum.com. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Saunumi kodulehel www.saunum.com. Aktsiaseltsi 2022. majandusaasta aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Baltic kodulehel aadressil http://www.nasdaqbaltic.com. Esindaja kaudu osalemisel soovitame määrata esindajaks juhatuse liikme Henri Lindali, kellele saate anda volikirja alusel täpsed juhised teie nimel hääletamiseks iga päevakorrapunkti osas. Kui soovite kasutada esindaja määramisel volikirja blanketti, siis vastav blankett asub Saunum Group AS-i kodulehel www.saunum.com. Üldkoosolekule ei lubata isikuid, kellel on haigustunnused ning füüsiliselt osalevad aktsionärid peavad täitma osalejate tervise kaitsmiseks antavaid juhiseid ja korraldusi. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada: o füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kehtiva kirjaliku volikirja. o juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui esindaja ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik lisaks ka kehtiv kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui see on kehtiva õiguse kohaselt nõutav. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi poolt koostatud eestikeelse tõlkega. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist Saunum Group AS-i aadressil Suur-Paala 19, 11415 Tallinn. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, kuid mitte hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist Saunum Group AS-i aadressil Suur-Paala 19, 11415 Tallinn. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ning samuti esindatava poolt volituse tagasivõtmisest vastava digitaalselt allkirjastatud teate saatmisel e posti aadressil henri.lindal@saunum.com, hiljemalt 26.04.2023. Kui aktsionär soovib kasutada esindaja määramisel volikirja blanketti, siis vastav blankett asub Saunum Group AS i kodulehel aadressil www.saunum.com. Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda: Henri Lindal Juhatuse liige +372 55 560 153 henri.lindal@saunum.com Lisad: Lisa 1. Konsolideeritud majandusaasta aruanne Saunum Group AS audiitori otsusega.pdfLisa 2. Kahjumi katmise ettepanek.pdfLisa 3. Põhikirja uus redaktsioon.pdf

04.04.23 (2) Saunum Group AS 2022. majandusaasta auditeeritud aruanne

Saunum Group AS esitab juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt 04.aprillil heaks kiidetud 2022. aasta konsolideeritud auditeeritud majandusaruande. Võrreldes 29.03.2023 avaldatud 12-kuu auditeerimata tulemustega ei ole finantstulemused muutunud. Saunum Group ASi 2023. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 2.223 miljonit eurot ning puhaskahjum 1.625 miljonit eurot. 2022. a majandusaasta auditeeritud aruanne. Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

04.04.23 (2) Saunum Group AS 2022. majandusaasta auditeeritud aruanne
Saunum Group AS esitab juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt 04.aprillil heaks kiidetud 2022. aasta konsolideeritud auditeeritud majandusaruande. Võrreldes 29.03.2023 avaldatud 12-kuu auditeerimata tulemustega ei ole finantstulemused muutunud.

Saunum Group ASi 2023. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 2.223 miljonit eurot ning puhaskahjum 1.625 miljonit eurot.

2022. a majandusaasta auditeeritud aruanne.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Henri Lindal
Juhatuse liige
+372 55 560 153
henri.lindal@saunum.com

04.04.23 Saunum Group AS plaanib omandada Protoskoop OÜ

Saunum Group AS (edaspidi Saunum) ja Protoskoop OÜ (edaspidi Protoskoop) osanikud Märt Pikkani, Martti Rand ja Madis Siht on kokku leppinud osaühingu osa ja aktsiaseltsi aktsiate vahetuslepingu sõlmimises hiljemalt 26.aprillil 2023.aastal (edaspidi Leping). Lepingu esemeks on Saunumi poolt 100%-lise osaluse omandamine Protoskoobis, mille käigus nimetatud osaluse omandamise eest tasutakse osaliselt rahas 25 000 eurot ja osaliselt Saunumi aktsiates (kokku 32 350 aktsiat). Leping on plaanitud sõlmida tingimuslikuna ning selles kavandatud tehing viiakse lõpule eeldusel, et Saunumi korraline aktsionäride üldkoosolek kiidab Lepingus kokkulepitud tehingute tegemise heaks ning otsustab Saunumi aktsiakapitali suurendamise ning uute aktsiate väljalaskmise Protoskoobi 100% lise osaluse eest tasumiseks. Mitterahalise sissemakse esemete väärtust hindab Aktsiaseltsi juhatus ning väärtuse hindamist kontrollib audiitor. Protoskoobi omandamise peamiseks eesmärgiks on elektroonika ja IT arenduskompetentsi lisamine Saunumi kontserni. Lisaks eelnevale on Lepingu pooled kokku leppinud Protoskoobi jätkamises eraldiseisva osaühinguna, mis võimaldab maandada ka äriühingute põhitegevusest tulenevaid riske. “Saunum on saunatehnoloogia ettevõte, mis tegeleb erinevate IT ja elektroonikalahenduste arendamisega eesmärgiga parendada sauna kliimat ning seeläbi ka kasutaja saunakogemust. Saunumit tuntakse täna eeskätt tänu patenteeritud kerise- ja sisekliimalahendusele. Samas niiskuse ja õhukvaliteedi kontrolli, kuid ka ventilatsiooni- ja kütmisalgoritmide kaudu on Saunumil plaanis olla sauna- ja wellness turul oluline suunanäitaja ning valdkonna arendusliider. Meil on olulisi arendusprojekte plaanis, millele näeme suurt turgu nii era- kui avalike saunade omanike seas“ ütles Saunumi juhatuse liige Henri Lindal. „Protoskoobist on viimase poole aasta jooksul Saunumisse juba mõned insenerid tööle asunud. Näeme, et tegemist on laia silmaringiga ja osavate inseneridega. Protoskoop on aastate jooksul töötanud paljude erinevate ja huvitavate arendusprojektidega erinevate, sealhulgas saunaettevõtete jaoks. Loomulikult on Saunum huvitatud uutest ideedest ja lahendustest, mida arendajad oma kogemuse pealt Saunumile pakuvad. Talenti on arendusettevõttesse alati juurde vaja, mistõttu oli ka Protoskoobile Saunumi kontserniga liitumisettepaneku tegemine loogiline samm“ lisas Lindal. Protoskoobi ja Saunumi arendusdivisjoni liitmisel tekib Eesti kui mitte Euroopa suurim in-house saunaelektroonika arendusüksus. Ühtlasi saab uus tütarettevõte vastutama ka erinevate arendusprojektide eest, mille raames kasutatakse välist projektirahastust. Protoskoop tänased osanikud on 78% ulatuses Märt Pikkani, 18% ulatuses Martti Rand ja 4% kes jätkavad tööd Saunumi arendusmeeskonnas pärast Lepingus kavandatud tehingute lõpuleviimist. Protoskoobi 100% osaluse eest tasutakse vahetustehinguga hiljemalt 17.mail 2023.aastal. Lepingus kokkulepitud tehingute vahetu mõju tulemusel saab Protoskoobist Saunumi oluline tütarettevõte. Saunumi ja Protoskoobi finantstulemused konsolideeritakse. Protoskoop ei jätka teenuse pakkumist kolmandatele kontsernivälistele partneritele.

Lisainfo:
Alice Roosipuu
Saunum Group AS turundusjuht
+372 5127509
alice.roosipuu@saunum.com

29.03.23 Saunum Group AS avaldas 2022. majandusaasta 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuande.

Tutvu aruandega lähemalt siit: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b04f9954effacdbcb726fe0cd07b4377f&lang=et&src=listed&fbclid=IwAR3U7E941-K9OHUHOkeynMa4buEp2ygUv5rBBwDt6AthddW7a3RLi8KT3yM

Lisainfo:
Henri Lindal
Saunum Group AS
juhatuse liige
+372 5556 0153
henri.lindal@saunum.com

10.03.23 Saunumi keristele omistati UL sertifikaat, mis avab keriste müügi Põhja-Ameerikasse

Täna hommikul jõudis edukalt lõpule Saunum Primary seadme sertifitseerimisprotsess Põhja-Ameerika turgudele. UL LLC hindas, et Saunum Primary (Põhja-Ameerikas nimetatud Saunum Air5, Saunum Air7 ja Saunum Air10) seade on vastavuses UL 875 (Electric Dry-Bath Heaters, Edition 9, Revision Date 01/04/2021) CSA (C22.2 No. 164, Electric Sauna Heating Equipment, Edition 2, Issue Date 02/2018) standarditega, mis tagavad kõrgeima ohutusklassi nii USA kui Kandada turgudele. „UL kerisesertifikaat on kõrgeim tunnustus sauna kerise ohutusele, mida terves maailmas omistatakse. UL keriste ohutusstandardi nõuded on märksa karmimad kui Euroopas rakendatavad nõuded. See on ka põhjus, miks UL sertifikaat on maailmas väga vähestel keristel ja veel vähematel kerise automaatikatel. Saunum Air5, Saunum Air7 ja Saunum Air10 on esimesed elektrikerised Baltikumist, millel on ULi väljastatud keriseseritifikaat USA ja Kanada turu tarvis. Tegelikult peaks Saunum Air5, Saunum Air7 ja Saunum Air10 kerised olema üldse esimesed Eestis disainitud ja toodetud seadmed, millel on USA ja Kanada turu tarvis saadud UL elektrikeriste sertifikaat“ ütles Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal. „UL sertifikaadi puudumine on olnud peamiseks takistuseks, miks tänaseni on Saunumi sisenemine USA keriste turule viibinud. Oleme selle sertifikaadi nimel töötanud ja oma seadmeid arendanud ligi 1,5 aastat. Pean tänama kõiki insenere, konstruktoreid, tootejuhte, kes selle väljakutse vastu võtsid ning väga töömahuka ülesande ellu viisid“ lisas Lindal. Märtsi lõpus täidab Saunum Saunas North America OÜ ühtlasi esimese suurema kerise tellimuse oma USA maaletoojale ning aprilliks on plaanitud esimene saadetis Kanadasse.

Lisainfo:
Alice Roosipuu
Saunum Group AS turundusjuht
+372 5127509
alice.roosipuu@saunum.com

01.03.23 Saunum Group AS käive veebruaris oli 222 200 eurot

Saunum Group AS, Saunum Saunas OÜ ja Saunum Sauna Team OÜ konsolideeritud veebruarikuu müügikäive keriste, keriste lisade, sauna sisekliimaseadmete, kerise automaatika ja saunaehituse müügist ulatus 222 200 euroni (keriste ja keristelisade müük 113 500 eurot, saunaehituse müük 108 700 eurot). Täpselt aasta tagasi, 2022.aasta veebruaris, oli ettevõtte käive 152 100 eurot (131 600 kerised ja keriselisad ning 20 500 saunaehitus). ”Veebruarikuu on Saunumil olnud ajalooliselt vaikne kuu. Siiski on hea tõdeda, et kuu käibest ligi 70% moodustas eksportmüük” ütles Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal. ”Eksportturgude ehitamine on raske ja vaevarikas töö. Samas oleme viimase aasta jooksul näinud, et välisturgude, eeskätt Euroopast kaugemale jäävate turgudega tegelemine on oluline osa riskijuhtimisest, sest sõda Euroopas mõjutas Saunumi äri 2022.aastal väga oluliselt. Erinevad Euroopa turud, eesotsas Saksamaaga, toibuvad mullusest kukkumisest visalt. Veebruaris tegelesime Saunumis aktiivselt just kaugemate turgude (AÜE, Jaapan, Austraalia, USA, Kanada) külastamise ning uute partneritega läbirääkimiste pidamisega. Allkirjastasime edasimüügilepingud Jaapani ja Taani edasimüüjatega, märtsis allkirjastame uued lepingud nii Prantsusmaa, Austraalia, Uus-Meremaa kui Kanada turgudele sisenemiseks/laienemiseks” lisas Lindal. 2023.aasta kevadel on Saunumil plaanis lisaraha kaasamine tootmise, turunduse ja tootearenduse finantseerimiseks.

Lisainfo:
Alice Roosipuu
Saunum Group AS turundusjuht
+372 5127509
alice.roosipuu@saunum.com

01.02.23 Saunum Group AS käive jaanuaris oli 306 600 eurot


Saunum Group AS, Saunum Saunas OÜ ja Saunum Sauna Team OÜ konsolideeritud jaanuarikuu müügikäive keriste, keriste lisade, sauna sisekliimaseadmete, kerise automaatika ja saunaehituse müügist ulatus 306 600 euroni (keriste ja keristelisade müük 224 900 eurot, saunaehituse müük 81 700 eurot). Täpselt aasta tagasi, 2022.aasta jaanuaris, oli ettevõtte käive 150 700 eurot (119 000 kerised ja keriselisad ning 31 700 saunaehitus).

”2023.aasta algas Saunumile ootuspäraselt. Teadsime, et kuu juuksul läheb välja esimene partii Base seadmeid Ameerika Ühendriikidesse. Kohale peaks see saadetis jõudma märtsi esimeses pooles. Seejärel saame lõplikult öelda, et oleme USA turul” ütles Saunum Group ASi juhatuse liige Henri Lindal. ”Hea on tõdeda, et juba mõnda aega on Saunumi eksport ületanud Eesti müüki ning täna näeme, et ekspordi osakaal käibes aina kasvab. Ka sel kuul müüsime kümnele eksportturule” lisas Lindal. ”Arendusmeeskonnalt tuli kinnitus, et sel kevadel tulevad turule nii Saunumi automaatne leiliviskamise seade Autoleil kui kerisesisese automaatikaga keris. EASi ja KredExi ühendasutusega koostöös valmiva uue kerisemudeli arendustööd on graafikus, mis tähendab prooviseeria testimise algust veel selles kvartalis ning sertifitseerimisprotsessi käivitumist teises kvartalis” võttis Lindal tootearendustööd kokku.

Veebruaris on Saunumi müügidelegetsioon Jaapanis, kus Tokyos toimuva messi raames tutvustatakse Saunumi keriseid sealsele turule.

Lisainfo:
Alice Roosipuu
Saunum Group AS turundusjuht
+372 5127509
alice.roosipuu@saunum.com

02.01.23 Saunum Group AS käive detsembris oli 303 400 eurot
Saunum Group AS, Saunum Saunas OÜ ja Saunum Sauna Team OÜ konsolideeritud detsembrikuu müügikäive keriste, keriste lisade, sauna sisekliimaseadmete, kerise automaatika ja saunaehituse müügist ulatus 303 400 euroni (keriste ja keristelisade müük 213 200 eurot, saunaehituse müük 90 200 eurot). Täpselt aasta tagasi, 2021.aasta detsembris, oli ettevõtte käive 251 300 eurot (233 300 kerised ja keriselisad ning 18 000 saunaehitus).

“2022.aasta lõpetasime käiberekordiga, mis on mõistagi rõõmustav tulemus. Arvestades tellimuste mahtu jaanuarisse ja veebruarisse, siis näeme ilusaid kasvukuusid ka 2023.aasta algusesse. Hea meel on just selle üle, et oleme lõpuks mitmest kitsaskohast üle saanud ning stabiilselt kasvamas” võttis Saunum Group ASi juhatuse liige Henri Lindal detsembri kokku. “Detsembri käibest ligi 70% moodustas eksportmüük ja alanud aastal kasvab ekspordi osakaal Saunumi käibes kindlasti veelgi. Teist kuud järjest eksportisime kokku 14 erinevasse riiki ning 2022.aasta jooksul saatsime kaupa 25 erinevale turule. Lisaks, sõlmisime detsembris edasimüügilepingud Hollandis ja Tšehhis. Oluline on, et Saunumi partnerid erinevates riikides avavad oma salongides järjest uusi Saunumi kerisega töötavaid saunasid. Teame Eesti näitel, et Saunumi kõige suurem müügiargument on see, kui klient saab seadme funktsiooni omal nahal saunas kogeda” ütles Lindal.”2022.aastale tagasi vaadates valdavad mind erinevad emotsioonid. Olen uhke Saunumi meeskonna üle, et vaatamata ülikeerulisele majandusolukorrale, sõjale meie regioonis ja energiakriisile, suutsime siiski kasvada. Samas, kahju on sellest, et ei ole suutnud keerulist olukorda sektoris trotsida ning oluliselt kiiremas tempos kasvada. 2023.aasta osas olen siiski optimistlik. Kasvõi juba sellepärast, et lõpuks saame hakata eksportima Põhja-Ameerikasse ja Aasiasse” lisas Lindal.

01.01.2023 alates tõusid Saunumi seadmete hinnad lõpptarbijale olenevalt seadmest hinnganguliselt 20-30%. Osaliselt on plaanis hinnatõusu arvelt kompenseerida varasematel perioodidel kasvanud materjali- ja energiahinna sisendite osa, teisalt soovib ettevõte tõsta ka seadmetelt saadavat brutomarginali.

Lisainfo:
Alice Roosipuu
Saunum Group AS turundusjuht
+372 5127509
alice.roosipuu@saunum.com