Saunum toodete üldised garantiitingimused

Saunum seadmete garantiiga tagab Saunum seda, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest ega koostekvaliteedist tingitud vigu. Juhul kui garantiiperioodi jooksul esineb seadmel mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad Saunumi soovituslikud remondipartnerid seadme või selle vigase osa ilma töökuluja varuosa eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. Saunum jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane tootekomponent või asendada seade uuega. Vahetatud vigased tootekomponendid jäävad Saunumi omandiks.

Garantiitingimused:

 1. Garantii kehtib ainult tingimusel kui koos pretensiooniga esitatakse täidetud paigaldusprotokoll.
 2. Seadme on ühendanud elektrivõrku pädevustunnistusega elektrik, järgides kehtivaid eeskirju.
 3. Seadme garantiiaeg erasaunas kasutamisel on kaks (2) aastat.
 4. Seadme garantiiaeg üldkasutatavas saunas kasutamisel on üks (1) aasta.


Telefon*

Vea avastamise kuupäev

Toode*

Reklamatsiooni põhjus*

Ostuarve koopia (max: 1Mb)

Reklamatsiooniga materjalid (pilt vms, max: 5Mb)

Garantii alla ei kuulu:

 1. Seadme korraline hooldus ja puhastus, ning normaalsest kulumisest tulenev komponentide vahetus;
 2. Seadme kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel, kui kasutusjuhendis märgitud;
 3. Transpordist tulenevad riskid;
 4. Kahjud, mis tulenevad seadme väärkasutusest;
 5. Kahjud, mis tulenevad seadme mittenõuetekohasest paigaldamisest;
 6. Seadme remont, mida ei ole teostanud Saunumi soovituslik remondipartner (hoolduspartner);
 7. Õnnetusjuhtumid, välgulöök, vesi, tuli, ebaõige ventilatsioon või mõni muu Saunumi kontrollile mittealluv faktor;
 8. Rikked, mille põhjuseks on Saunumi poolt mittesoovitatavate kivide ja soolapallide kasutamine;
 9. Kütteelemendid ja soolapallid.

 

Saunum Saunas OÜ soovituslikud paigaldajad ja hooldajad leiad Saunum Saunas OÜ kodulehelt www.saunum.com või võttes ühendust info@saunum.com.

Saunum seadme hooldusjuhised on ära toodud seadme kasutusjuhendis.

NB! Saunakliima seadme võib ühendada elektrivõrku vaid professionaalne elektrik, järgides kehtivaid eeskirju.

Lugege kogu kasutusjuhend enne seadme kasutamist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi ning hoidke seda tulevaste vajaduste tarbeks kindlas ja kergesti ligipääsetavas kohas alles.