07.04.21 Saunum Group AS tõstab käesoleva aasta käibeprognoosi 55% ning plaanib 2021. aasta II kvartalis kaasata lisakapitali kiire kasvu toetamiseks

Saunum Group AS teatab, et suurendab 2021. aasta käibeprognoosi varasemalt 2020. aasta novembris esitletud 0,84 miljonilt eurolt 1,3 miljonile eurole. Varasem prognoos on avaldatud Saunum Group AS ettevõtte tutvustuses 27.novembril 2020.a (https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/issuer_documents/download/1260). Planeeritust oluliselt kiirem kasv, erinevate arendus- ja eksporditegevuste ajas ettepoole toomine ning nõudluse kiiremaks rahuldamiseks laovaru loomise vajadus on tinginud olukorra, kus kasvu toetamiseks plaanib ettevõte mai lõpus / juuni alguses kaasata investoritelt täiendavat kapitali suurusjärgus ca 1 miljon eurot.

“2021. aastal on Saunum näidanud planeeritust kiiremat kasvu. Esiteks ostavad Eestis kliendid hoogsalt otse meilt ja meie edasimüüjatelt. Teiseks oleme eksportturgudel sõlminud vaatamata keerulisele pandeemiaolukorrale lepinguid nii Euroopas kui ka väljaspool. Viimastel kuudel on märkimisväärselt tõusnud huvi meie toodete vastu Põhja-Ameerikas. Suur huvi ja nõudlus Saunumi toodete järele on andnud kinnitust, et peame töötama veelgi kiirema kasvu nimel ehk tooma mitmed planeeritud tegevused ajas oluliselt ettepoole,” tõdeb Saunum Groupi nõukogu esimees Andrus Vare. “Ühe näitena võib välja tuua Põhja-Ameerika turule sisenemise, mis oli planeeritud 2023. aasta teise poolde – toome selle tegevuse kaks aastat varasemaks,” lisab Vare.

Ettevõtte varasemalt 2021. aastaks tutvustatud plaanid on kõik ilusasti graafikus: kolmas patent on valmis ning ootab registreerimiseks esitamist; lisaks Soome ja Venemaa turgudele on Saunum teinud olulisi edasiminekuid Saksamaa ja Rootsi turgudele sisenemisel ning aktiivselt müünud Šveitsi, Poola, Ungarisse, Slovakkiasse ja Rumeeniasse; ning Saunumi keriste automaatikat on oodata turule käesoleva aasta kolmanda kvartali lõpus või hiljemalt neljanda kvartali alguses.

Saunum Group AS avaldab täpsemad raha kaasamise tingimused ja ajakava eeldatavalt mai keskpaigas, pärast nõukogu poolt vastavasisulise otsuse vastuvõtmist. Samas otsustas ettevõtte nõukogu eilsel koosolekul, et märkimisele järgneval aktsiate jaotamisel eelistatakse Saunum Group AS aktsionäre.

Henri Lindal
Saunum Group AS juhatuse liige
Tel: +372 55 560 153
Email: henri.lindal@saunum.com
www.saunum.com

01.04.21 Saunum Group AS kasvatas eelmise kuuga võrreldes käivet 29,62%

Saunum Group AS ja Saunum Saunas OÜ konsolideeritud märtsikuu müügikäive keriste, keristelisade ning sauna sisekliimaseadmete müügist ulatus 100200 euroni. Võrdluseks, ettevõtte senise rekordkuu, 2021. aasta veebruarikuu käive oli 77300 eurot. Täpselt aasta tagasi, 2020. aasta märtsis, oli ettevõtte käive 5100 eurot.

2020 November 41500
2020 Detsember 42600
2021 Jaanuar 56700
2021 Veebruar 77300
2021 Märts 100200

“Kartsime, et uued piirangud mõjutavad meie müüki sarnaselt 2020. aasta märtsile, kus äritegevus jäi sisuliselt seisma. Piirangud hakkasid kehtima alates 11. märtsist ning hetkel on võimalik tõdeda, et märtsikuus tehti jätkuvalt tellimusi nii Eestist kui välisturgudelt, sealhulgas on korralikult tellimusi ka aprillikuusse. Positiivse noodina vajab esiletoomist Saunumi ajaloo suuruselt teine eksporttellimus Šveitsist, mille täidame aprillis. Lisaks teeb headmeelt, et Saunum saab edasimüüjatepakkumisi ning ostusoove iganädalaselt lisaks Euroopale ka Põhja-Ameerikast” märkis Saunum Group ASi nõukogu esimees Andrus Vare.

Henri Lindal
Saunum Group AS juhatuse liige
Tel: +372 55 560 153
Email: henri.lindal@saunum.com
www.saunum.com

30.03.21 2020. majandusaasta 12 kuu auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

Ettevõttest

Saunum Group AS (edaspidi Saunum) on Eesti ettevõte, mis arendab maailmas ainulaadseid patenteeritud tehnoloogiaga sauna sisekliimaseadmeid ja keriseid. Saunumiga samasse konsolideerimisgruppi kuulub 100%-line tütarettevõte Saunum Saunas OÜ, mille põhitegevusalaks on Saunumi kaubamärgi keriste ja sisekliimaseadmete tootmine ja turustamine.

Tegevuskeskkond

Keriseid toodetakse maailmas täna ca 450 000 aastas ning lähiaastate kasvuks prognoositakse 3-5% aastas. Saunumi 2020. aasta müügimaht oli natuke üle 400 kerise/sisekliimaseadme ehk alla 0.1% maailmaturu kogumahust. Saunumi keriste patenteeritud ja unikaalne õhukihtide segamise funktsioon on ettevõtte koduturul hästi vastu võetud ning esimene positiivne tagasiside seadmele on tulnud ka ettevõtte peamistelt eksporditurgudelt. 45% maailma saunaturust moodustavad Soome, Rootsi, Venemaa ja Saksamaa, mis on ühtlasi ka Saunumi peamised sihtturud. Saunumi seadmed lahendavad leiliruumides olulisi probleeme nagu õhupuudus, leiliruumi temperatuuri erinevusega põhjustatud ebamugavustunne (pea kuumas, jalad külmas), mistõttu on ettevõttel oluliselt usku müügimahu ja turuosa kasvatamisesse.

2020

2020. aastal kujundati Saunum Group OÜ ümber Saunum Group ASiks, kaasati avalikult kapitali ning Saunumi aktsiad võeti kauplemisele Nasdaq Baltic alternatiivturul First North.

2020. aastal oli Saunumi konsolideeritud käive 278 tuh eurot ehk suurenes eelnenud majandusaastaga võrreldes rohkem kui 17 korda (2019. aasta müügikäive: 16 tuh eurot). Käibekasv oli ootuspärane ja kooskõlas juhtkonna käibeprognoosiga.

2020. aasta lõpus tõi Saunum turule Primary kerise, mida saatis kohene müügiedu. Kerise müük on jätkunud hoogsalt ka 2021. aasta alguses.

2020. aasta majandustulemusi mõjutas aasta teises ja kolmandas kvartalis COVID-19 viirusepuhang ning 2020. aasta kevad-suvel kehtinud liikumispiirangud, sest sellesse aega oli planeeritud Saunumi kaubamärgi ja keriste lansseerimine Eesti turul ning eksporttegevustega alustamine. Seetõttu eskaleerus majandustegevus 2020. aasta kolmanda kvartali teises pooles, mil ettevõte sõlmis edasimüügilepingud Soomes, Venemaal ja Eesti mitmete oluliste edasimüügipartneritega.

2020. aasta lõppes konsolideeritud puhaskahjumiga 222 tuh eurot (2019: 81 tuh eurot).

Kahjumi peamisteks põhjustajateks olid esimese poolaasta COVID-19 põhjustatud müügitulu vähenemine, lao ja kontori kolimine ja müügisaali sisustamine ning ühekordse suure kuluna aasta lõpus Nasdaq Baltic First North turul kauplemisele võtmise ning avaliku rahakaasamisega kaasnenud kulud.

Seisuga 31.detsember 2020 oli konsolideerimisgrupil 9 töötajat, 1 juhatuse liige ja 3 nõukogu liiget. Keskmine töötajate arv 2020. aastal oli 5. Saunum konsolideerimisgrupp investeeris aruandeaastal 16,7 tuh eur materiaalsesse põhivarasse ja 75,5 tuh eur immateriaalsesse põhivarasse. Materiaalse põhivara peamised investeeringud läksid töövahendite, tööriistade ja laoinventari soetamisse. Immateriaalse põhivara objektideks olid ettevõtte toodete arenduskulud ning lisainvesteeringud patentidesse.

Tunnustused

Eesti Disainerite Liidu tootedisaini auhind BRUNO insenertehnilise tootedisaini kategooria võidutöö- Saunum Premium elektrikeris.

2021

2021. aastal jätkab Saunum kasvu nii koduturul kui eksportturgudel. Saunum Group AS eesmärgiks on käibe kolmekordne kasv. Nüüd, mil Saunum on Eesti turul tuntust kogunud, siis COVID-19 mõju koduturule turustamisel juhtkond oluliseks ei hinda, küll võivad takistada üle-maailmsed liikumispiirangud sihtturgudel ekspordikasvu ning veel kiiremat laienemist.

2021. aastal on ettevõtte peamisteks eksportturgudeks Soome, Šveits, Poola, Ungari, Austraalia ja Venemaa. Lisaks on eesmärgiks eksportida Saksamaale, Rootsi, Hollandisse ja Lätti. Töötajate arv peaks 2021. aasta lõpuks kasvama 13 inimeseni. Ettevõttel on 2021. aasta teises pooles kavas turule tuua Saunumi automaatikalahendus, uus kerisemudel ning lõpetada sertifitseerimisprotsess Põhja-Ameerika turule ning registreerida kolmas tehniline patent.

PDF: Saunum Group AS

Henri Lindal
Saunum Group AS juhatuse liige
Tel: +372 55 560 153
Email: henri.lindal@saunum.com
www.saunum.com

01.03.21 Saunum Group AS kasvatas mulluse sama perioodiga võrreldes käivet ligi 500%

Saunum Group AS ja Saunum Saunas OÜ konsolideeritud veebruarikuu müügikäive keriste, keriste lisade ning sauna sisekliimaseadmete müügist ulatus 77 300 euroni. Võrdluseks, ettevõtte senise rekordkuu, 2021.aasta jaanuarikuu käive oli 57 600 eurot. Täpselt aasta tagasi, 2020.aasta veebruaris, oli ettevõtte käive 16 100 eurot.

“Oleme tulemusega rahul. Meeskond töötab pühendunult ning veebruarikuu käibekasv oli väga hea, sest tellimusi oli ees ning kaup sai väljastatud kahele Poola edasimüüjale ja ühele Šveitsi edasimüüjale. Oluline on, et hetkel on meil kasvavas tempos tellimusi ka järgmistesse kuudesse. Esimene korralik tellimus tuli Ungari edasimüüjalt ning tellimuse täidame kohe märtsi esimesel nädalal.” märkis Saunum Group ASi nõukogu esimees Andrus Vare. Veebruari kuust saab positiivse uudisena esile tõsta ka Saunumi automaatika arenduse, mis on jõudnud programmeerimis- ja esmasesse katsetamisfaasi.

Veebruarikuus sõlmis ettevõte eksklusiivsed ostukohustusega edasimüügilepingud Šveitsi, Ungari, Slovakkia ja Rumeenia edasimüüjatega. Lisaks on Saunumil hea meel teatada, et sõlmitud sai esialgu aastalõpuni kehtiv automaatika koostööleping teise Eesti kerisetootja HUUMiga, tänu millele saavad Saunumi kliendid märtsi lõpus-aprilli alguses Apple Appstore’ist ja Google Play’st allalaadima ja kasutama hakata Saunumi kerise juhitmisappi “Saunum – powered by Huum”.

Henri Lindal
Saunum Group AS juhatuse liige
Tel: +372 55 560 153
Email: henri.lindal@saunum.com
www.saunum.com

01.02.21 Saunun Group AS kasvatas neljandat kuud järjest käivet

Saunum Group AS ja Saunum Saunas OÜ konsolideeritud jaanuarikuu müügikäive keriste, keriste lisade ning sauna sisekliimaseadmete müügist ulatus 56 700 euroni. Võrdluseks, ettevõtte senise rekordkuu, 2020.aasta detsembri, käive oli 42 600 eurot. Täpselt aasta tagasi, 2020.aasta jaanuaris, oli ettevõtte käive 23 600 eurot.

“Kindlasti võib rahul olla, et keriste müügi traditsioonilisel madalhooajal, nagu seda aasta algus tavapäraselt on, suutis Saunum müügikäivet kasvatada. Jaanuarikuu lisas olulisel määral kindlust, et oleme võimelised aktsionäridele lubatud aasta-eesmärgid ilusasti täitma. Rõõmu teeb, et Saunumil on tellimusi korralikult ees ka veebruarisse-märtsi. Lisaks on meil hea meel teatada, et alates tänasest on avatud Saunumi müügisalong Tallinna piiril, täpsema aadressiga Läike tee 2. Müügisalongis on meil klientidele tutvumiseks väljas suur valik erinevaid Saunumi seadmeid ning kerise valiku ja sauna ehituse kohta saab nõu küsida oma ala parimatelt spetsialistidelt” märkis Saunum Group ASi nõukogu esimees Andrus Vare.

Lisaks varasemalt teavitatud Soome, Venemaa, Poola ja Šveitsi turgudele sõlmis Saunum jaanuaris lepingu Austraalia ja Uus-Meremaa edasimüüjaga. Lähikuudel on oodata edasimüüjatega lepingute sõlmimist mitmel Euroopa turul, sest hetkel käivad aktiivsed läbirääkimised veel viie erineva eksportturu edasimüüjatega.

Henri Lindal
Saunum Group AS juhatuse liige
Tel: +372 55 560 153
Email: henri.lindal@saunum.com
www.saunum.com

04.01.21 Saunum Group AS jätkas detsembris hea käibega

Saunum Group AS ja Saunum Saunas OÜ konsolideeritud detsembrikuu müügikäive keriste, keriste lisade ning sauna sisekliimaseadmete müügist ulatus 42 600 euroni. Võrdluseks, ettevõtte senise rekordkuu, 2020 novembrikuu, käive oli 41 500 eurot. 2019.aastal oli ettevõtte aastamüügitulu 15 800 eurot.

“Saunum Primary kerise müügiedu jätkub ning tellimuste arv on kasvutempos. Saunum Primary keriste kinnitatud tootmismaht 2021. aasta esimeses kavartalis Harju Elekter Teletehnika ASi poolt on 400 Primary kerist. Lisaks täidavad esimeses kvartalis Saunumi tellimusi ka Favor AS ja Kitman Thulema AS. Loodame, et oluliselt suurenev tootmisvõiumsus aitab leevendada keriste ootejärjekorda, mis ulatub mitmete seadmete puhul kuni märtsini välja” märkis Saunum Group ASi nõukogu esimees Andrus Vare. Lisaks varasemalt teavitatud Soome, Venemaa ja Poola turgudele müükidest saab detsembri kordaminekutest ära märkida esimese tellimuse Šveitsi edasimüüjalt. Tellimus Šveitsi edasimüüjale täidetakse veebruaris 2021.

Henri Lindal
Saunum Group AS juhatuse liige
Tel: +372 55 560 153
Email: henri.lindal@saunum.com
www.saunum.com

10.12.20 Saunum Group AS uute aktsiate jaotus esmase avaliku pakkumise tulemusel

9.detsembril 2020 kell 16:00 lõppes Saunum Group AS-i aktsiate esmane avalik pakkumine ning samal kuupäeval teavitati pakkumise esialgsetest tulemustest.

Avalikult pakuti kuni 106 000 aktsiat, Saunum Group AS jättis endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 70 000 aktsia võrra, kokku kuni 176 000 aktsiani.

Pakkumise käigus märgiti täpsustatud andmetel kokku 1 078 474 aktsiat.

Saunum Group AS otsustas kasutada suurendamisvõimalust ja anda välja 176 000 uut aktsiat. Uued aktsiad jaotatakse pakkumises osalenud investorite vahel järgmisel põhimõttel:

(a) igale märkimiskorralduse esitanud investorile 80 aktsiat või juhul, kui vastav investor märkis väiksema arvu aktsiaid, siis vastavalt tema poolt märgitud aktsiate arv – selliselt jaotatakse investoritele kokku 105 943 aktsiat;

(b) investorite vahel, kes märkisid rohkem kui 80 aktsiat, jaotada lisaks neile vastavalt alapunktis (a) märgitud viisil jaotatud aktsiate arvule vastavalt tema märkimiskorralduse proportsioonile kogu märkimiste mahust ligikaudu 7.2% ümardatuna aktsia täpsusega – selliselt jaotatakse investoritele kokku 70 057 aktsiat.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 14.detsembril 2020 või sellele lähedasel kuupäeval. Uued aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North, esimeseks kauplemispäevaks on 18.detsember 2020 või sellele lähedane kuupäev.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Andrus Vare
Saunum Group AS nõukogu esimees
Tel: 5099540
E-mail: andrus.vare@saunum.com

Saunum Group AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on saunakeriste ja sisekliimaseadmete arendus, tootmine ja müük.

27.11.20 Saunum Group AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

Saunum Group AS (registrikood 12765742, Pärnu mnt 478b, Tallinn, Eesti, Saunum) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Saunumi poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Saunumi kodulehel https://saunum.com/et/pakkumine. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti.

Avalikult pakutakse kuni 106 000 aktsiat, Saunum jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 70 000 aktsia võrra, kokku kuni 176 000 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 300 000 kuni 500 000 eurot, plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks ning turundus- ja müügitegevuse edendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksport-turgudel.

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. Saunum on esitanud taotluse oma aktsiate, s.h pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 1. detsembril 2020 kell 10:00 ning lõppeb 9. detsembril 2020 kell 16:00 (Eesti aja järgi).
Pakutava aktsia hind on 2,84 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 2,74 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.
Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.
Saunumil on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.
OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

1. detsember 2020 Algab pakkumisperiood
9. detsember 2020 Pakkumisperioodi lõpp
10. detsember 2020 või sellele lähedane kuupäev Saunum avaldab pakkumise tulemused
14. detsember 2020 või sellele lähedane kuupäev Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja aktsiate eest tasumine
18. detsember 2020 või sellele lähedane kuupäev Kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil

Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: SAUNUM GROUP AKTSIA täiendav 1
ISIN-kood: EE3801019755
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 2,84 eurot
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida,
korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: Saunum Group AS
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99109374703
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev: 14.12.2020
Tehingu liik: ost
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Andrus Vare
Saunum Group AS nõukogu esimees
Tel: 5099540
E-mail: andrus.vare@saunum.com

Saunum Group AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on saunakeriste ja sisekliimaseadmete arendus, tootmine ja müük.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Ühendkuningriigis või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama. Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse vahendusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõttekirjeldus on suunatud. Ettevõttekirjelduses sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid aktsiaid märkima, tuginedes ettevõttekirjelduses sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele tuginedes.