Saunum-tuotteiden yleiset takuuehdot

Saunum varmistaa Saunum-laitteille antamallaan takuulla, että tuotteessa ei ole ostopäivää seuraavan ajanjakson aikana materiaali- tai asennuslaadun aiheuttamia virheitä. Jos laitteessa ilmenee takuukauden aikana laatuvaatimukset alittavien materiaalien käytön tai kokoamislaadun johdosta toimintahäiriöitä, niin Saunumin valtuuttamat huoltopalveluita tarjoavat yhteistyökumppanit korjaavat toimintahäiriöt tai vaihtavat viallisen osan ilman työstä ja varaosasta perittävää maksua alla mainittujen ehtojen perusteella. Saunum pidättää oikeuden päättää, vaihdetaanko viallinen komponentti tai koko laite uuteen laitteeseen. Tuotteen vaihdetut vialliset osat jäävät Saunumin haltuun.

Takuuehdot:

 • Takuuon voimassa vain sillä edellytyksellä, että yhdessä reklamaation kanssa on toimitettu asianmukaisesti täytetty asennuspöytäkirja.
 • Laitteentakuuaika yksityisessä saunassa käyttämisen tapauksessa on kaksi (2) vuotta.
 • Laitteentakuuaika julkisesti käytettävässä saunassa on yksi (1) vuosi.


Telefon*

Päivämäärä, jolloin virhe havaittiin

Tuote*

Valituksen syy*

Kopio ostolaskusta

Valitut materiaalit (kuva jne.)

Takuu ei kata:

 • Laitteensäännöllistä huoltoa ja puhdistusta sekä tavanomaisen kulumisen aiheuttamia tuotteen osien vaihtamista;
 • Laitteenmuokkaamista tai muuttamista, jotta sitä voisi käyttää muuhun kuin käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen;
 • Kuljetuksen aiheuttamia riskejä;
 • Laitteen väärästä käyttötavasta johtuvia vaurioita:
 • Laitteen väärästä asennustavasta johtuvia vaurioita:
 • Laitteen korjausta, jota ei ole suorittanut Saunumin valtuuttama korjauspalveluita tarjoava yhteistyökumppani;
 • Tapaturmien, mm. salamaniskun, vesivahingon, palon, väärällä tavalla toimivan ilmanvaihdon tai muun tekijän, johon Saunum ei voi vaikuttaa, aiheuttamia seurauksia;
 • Vaurioita, jotka ovat syntyneet muiden kuin Saunumin suosittelemien kiukaankivien ja suolapallojen käytöstä;
 • Lämmitysvastuksia ja suolapalloja.

 

Saunum Saunas OÜ valtuuttamien asentajien ja huoltopalveluiden tarjoajien yhteystiedot saat Saunum Saunas OÜ:n kotisivulta www.saunum.com tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@saunum.com.

Saunum-laitteenhuolto-ohjeet sisältyvätlaitteenkäyttöohjeeseen.

Huom! Saunan ilmastolaitteen voi yhdistää sähköverkkoon vain pätevä sähköasentaja, voimassa olevia vaatimuksia noudattaen.

Lue koko käyttöohje perusteellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se mahdollista tulevaa käyttöä varten turvallisessa ja helposti luokse pääsettävässä paikassa.