Bendrosios Saunum Gaminiams Taikomos Garantijos Sąlygos

Taikydama garantiją Saunum gaminamai įrangai, Saunum garantuoja, kad nustatytu garantiniu laikotarpiu nuo įrangos pirkimo datos gaminys neturės medžiagų ir gamybos defektų. Garantinio laikotarpio metu atsiradus prietaiso gedimui dėl nekokybiškų medžiagų naudojimo arba žemos surinkimo kokybės, Saunum rekomenduojami remonto partneriai pataisys arba pakeis prietaisą ar jo sugedusią dalį nemokamai žemiau nurodytomis sąlygomis. Saunum pasilieka teisę nuspręsti, ar pakeisti sugedusį prietaiso komponentą, ar pakeisti prietaisą nauju. Pakeisti nekokybiški gaminio komponentai lieka Saunum nuosavybe.

Garantijos sąlygos:

 • Garantija galioja tik tuo atveju, jei kartu su pretenzija pateikiama užpildyta įrenginio montavimo ataskaita
 • Įrenginį prie elektros tinklo prijungė kvalifikuotas elektrikas pagal galiojančius reikalavimus
 • Pirties klimato kontrolės įrenginio garantinis laikotarpis, kai jis naudojamas privačioje pirtyje, yra dveji (2) metai.
 • Pirties klimato kontrolės įrenginio garantinis laikotarpis, kai jis naudojamas viešojoje pirtyje, yra vieneri (1) metai.


Telefonas*

Klaidos aptikimo data

Produktas*

Skundo priežastis*

Pirkimo sąskaitos faktūros kopija

Skundžiamos medžiagos (nuotrauka ir kt.)

Garantija netaikoma:

 • įprastinei priežiūrai, prietaiso valymui ir komponentų keitimui dėl įprasto jų nusidėvėjimo;
 • jeigu prietaisas yra naudojamas arba pritaikytas kitiems tikslams, nei nurodyta naudojimo instrukcijoje;
 • rizikai, susijusiai su transportavimu;
 • žalai, padarytai netinkamai naudojant prietaisą;
 • žalai, atsiradusiai dėl netinkamo prietaiso įrengimo;
 • remontui, kurį atliko šalis, kuri nėra rekomenduotas Saunum remonto partneris (techninės priežiūros partneris);
 • jei gedimus sąlygojo atsitiktiniai įvykiai, žaibo iškrova, vandens užliejimas, gaisras, netinkama ventiliacija ar kiti nuo Saunum nepriklausantys veiksniai;
 • gedimams, atsiradusiems dėl gamintojo nerekomenduotų akmenų ir druskos kamuoliukų naudojimo;
 • kaitinimo elementams ir druskų kamuoliukams.

 

„Saunum Saunas OÜ“ rekomenduojamų montavimo ir priežiūros technikų sąrašą galite rasti „Saunum Saunas OÜ“ svetainėje adresu www.saunum.com arba susisiekę su info@saunum.com.

Prietaiso priežiūros instrukcijos pateiktos prietaiso vartotojo vadove.

Atkreipkite dėmesį! Pirties įrenginius prie elektros tinklo gali prijungti tik profesionalus elektrikas, laikydamasis galiojančių norminių aktų bei taisyklių reikalavimų.

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visą vartotojo vadovą ir laikykite jį saugioje ir lengvai prieinamoje vietoje, kad lengvai galėtumėte juo pasinaudoti.