Vispārējie garantijas nosacījumi Saunum izstrādājumiem

Nodrošinot garantiju Saunum izstrādājumiem, Saunum garantē, ka noteiktā laika periodā pēc iegādes datuma tiem nebūs defektu izmantoto materiālu un tās izgatavošanas dēļ. Ja garantijas laikā izrādās, ka ierīce ir bojāta nekvalitatīvu materiālu izmantošanas vai izgatavošanas dēļ, Saunum ieteiktie remonta partneri salabos vai nomainīs ierīci vai bojāto detaļu bez maksas, ievērojot turpmāk minētos nosacījumus. Saunum patur tiesības izlemt, vai nomainīt bojāto izstrādājuma sastāvdaļu vai nomainīt ierīci ar jaunu. Nomainītās bojātās detaļas paliek Saunum īpašumā.

Garantijas nosacījumi:

 • Garantija ir spēkā tikai tad, ja pretenzijai tiek pievienots aizpildīts ierīces uzstādīšanas protokols.
 • Ierīci elektrotīklam drīkst pieslēgt tikai profesionāls elektriķis, ievērojot spēkā esošos noteikumus.
 • Ierīces garantijas laiks lietošanai privātā saunā sastāda divus (2) gadus.
 • Ierīces garantijas laiks lietošanai publiskā saunā sastāda vienu (1) gadu.


Tālrunis*

Kļūdas atklāšanas datums

Produkts*

Sūdzības iemesls*

Pirkuma rēķina kopija

Sūdzību materiāli (attēls utt.)

Garantija neattiecas uz:

 • ierīces regulāro apkopi un tīrīšanu, kā arī sastāvdaļu nomaiņu normāla nolietojuma dēļ;
 • ierīcēm, kuras ir pielāgotas vai pārveidotas izmantošanai citiem mērķiem, nekā norādīts lietošanas instrukcijā;
 • transporta riskiem;
 • bojājumiem, kas radušies nepareizas ierīces lietošanas rezultātā;
 • bojājumiem, kas radušies nepareizas ierīces uzstādīšanas dēļ;
 • ierīcēm, kuru remontu nav veicis Saunum ieteiktais remonta partneris (tehniskās apkopes partneris);
 • nelaimes gadījumiem, bojājumiem no zibens, ūdens, uguns, nepareizās ventilācijas vai jebkura cita faktora, kas nav atkarīgs no Saunum;
 • bojājumiem, kas radušies, lietojot Saunum ierīcēs neiesakāmus akmeņus un sāls bumbiņas;
 • sildelementiiem un sāls bumbiņām.

 

Saunum Saunas OÜ ieteicamos uzstādītājus un servisa tehniķus var atrast Saunum Saunas OÜ tīmekļa vietnē www.saunum.com vai rakstot uz info@saunum.com.

Norādījumus par Saunum ierīces apkopi skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Uzmanību! Klimata kontroles ierīci elektrotīklam drīkst pieslēgt tikai profesionāls elektriķis, ievērojot spēkā esošos noteikumus.

Pirms klimata kontroles ierīces izmantošanas saunā, lūdzu, uzmanīgi izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu un glabājiet to drošā un viegli pieejamā vietā turpmākai uzziņai.