PRIVAATSUSTINGIMUSED

 

Kehtivad alates 01.01.2020

 

ÜLDINE

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Saunum Saunas OÜ (edaspidi SAUNUM) veebilehel https://saunum.com  (edaspidi veebileht).

 

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad omalt poolt infot nt toodete/teenuste tellimine või e-kirja teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik SAUNUMi poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ning teenused.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

SAUNUM kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja e-posti aadress – kasutaja liitumisel meililistiga või e-kirja saatmisel;
 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

 

ISIKUANDMETE KASUTAMINE JA KOGUMINE

SAUNUM kasutab isikuandmeid kasutajale teenuse osutamiseks –  näiteks tellimuse vormistamiseks/kinnitamiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks ning kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

SAUNUM kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks. Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Kontaktivormid

Kontaktivormilt saadetud info säilitatakse SAUNUMi kliendihaldusprogrammis (CRM).

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

SAUNUM rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks, st juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmas isik on SAUNUMi lepingupartner ja teenusepakkuja, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub SAUNUM kasutajale teenuseid.

SAUNUM kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • veebilehe majutust,
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi,
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi,
 • raamatupidamistarkvara kasutamist.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab SAUNUM kasutaja isikuandmeid järgmistele koostööpartneritele:

 • Google Analytics
 • Facebook

 

 

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@saunum.com vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub SAUNUMi meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

SAUNUMi veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Mis on küpsis?

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehte külastades Sinu seadmesse. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

 

Mis tüüpi küpsiseid kasutame?

Sessiooniküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku meelde jätmiseks.

Püsivad küpsised jäävad kasutaja seadmesse küpsiste faili püsivalt, st ka pärast veebilehe sulgemist.  Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks kasutaja eelistuste meeldejätmiseks.

 

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Enamik veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

 

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab SAUNUM Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alamlehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

SAUNUM jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@saunum.com